หมวดหมู่: Technology

SEO คืออะไร สำคัญต่อการตลาดออนไลน์มากแค่ไหน

ยุคนี้การตลาดออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างธุรกิจไปแล้ว ด้วยโลกที่เปลี่ยนไปส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนย่อมเปลี่ยนตาม อะไรก็ดูเป็นระบบออนไลน์ไปหมด ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอดีตจึงไม่สามารถวัดได้ว่าจะสำเร็จต่อไปในอนาคตหรือไม่หากไม่ปรับตัวอย่างถูกต้อง การทำ SEO …