ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
ชื่ออัลบั้ม : การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่21 
เพิ่มเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:30:30 น.
ปรับปรุง : 11 กุมภาพันธ์ 2557 - 14:30:30 น.
ผู้ชม : 27
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ (นายธวัชชัย อุ่ยพานิช)เยี่ยมศูนย์สอบO-NET ระดับ ม.3  
เพิ่มเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:42:38 น.
ปรับปรุง : 09 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:42:38 น.
ผู้ชม : 30
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ (นายธวัชชัย อุ่ยพานิช)เยี่ยมศูนย์สอบO-NET ป.6 และ ม.3 
เพิ่มเมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2557 - 16:18:30 น.
ปรับปรุง : 08 กุมภาพันธ์ 2557 - 17:02:14 น.
ผู้ชม : 42
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : (เพิ่มเติม)ศึกษาดูงาน ณ สพป.พิษณุโลก เขต 1 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.57 (ชุดที่ 3) 
เพิ่มเมื่อ : 28 มกราคม 2557 - 21:43:52 น.
ปรับปรุง : 29 มกราคม 2557 - 00:50:50 น.
ผู้ชม : 1284
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 1 วันที่ 23 - 25 ม.ค. 57 (ชุดที่ 2) 
เพิ่มเมื่อ : 27 มกราคม 2557 - 15:41:22 น.
ปรับปรุง : 27 มกราคม 2557 - 15:41:22 น.
ผู้ชม : 447
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 1 วันที่ 23 - 25 ม.ค. 57 (ชุดที่ 1) 
เพิ่มเมื่อ : 27 มกราคม 2557 - 12:44:01 น.
ปรับปรุง : 27 มกราคม 2557 - 13:07:42 น.
ผู้ชม : 565
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประมวลภาพงานวันครู ประจำปี 2557 - ชุดที่ 3 (ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง 1) 
เพิ่มเมื่อ : 17 มกราคม 2557 - 14:57:55 น.
ปรับปรุง : 17 มกราคม 2557 - 14:57:55 น.
ผู้ชม : 1953
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประมวลภาพงานวันครู ประจำปี 2557 - ชุดที่ 2 (ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง 1) 
เพิ่มเมื่อ : 17 มกราคม 2557 - 13:22:08 น.
ปรับปรุง : 17 มกราคม 2557 - 14:56:47 น.
ผู้ชม : 2712
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประมวลภาพงานวันครู ประจำปี 2557 - ชุดที่ 1 (ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง 1) 
เพิ่มเมื่อ : 16 มกราคม 2557 - 16:35:31 น.
ปรับปรุง : 16 มกราคม 2557 - 16:35:31 น.
ผู้ชม : 2769
โดย : นาย มารุต ถาวรตระการ
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ เข้าเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 
เพิ่มเมื่อ : 09 มกราคม 2557 - 17:10:54 น.
ปรับปรุง : 09 มกราคม 2557 - 17:10:54 น.
ผู้ชม : 66
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]