ระบบบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
สพป.ระยอง 1

เรียงลำดับโดย        
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
ชื่ออัลบั้ม : สพป.รย.๑ อบรมครูพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่าน-เขียนภาษาไทย 
เพิ่มเมื่อ : 30 เมษายน 2557 - 03:36:29 น.
ปรับปรุง : 30 เมษายน 2557 - 03:36:29 น.
ผู้ชม : 84
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ณ รร.สตาร์ระยอง(วันสุดท้าย) 
เพิ่มเมื่อ : 29 เมษายน 2557 - 07:05:54 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 07:05:54 น.
ผู้ชม : 355
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : English Bilingual Education(EBE)สำหรับครูผู้สอนชั้นป.1,4 ภาคกลาง(วันแรก) 
เพิ่มเมื่อ : 20 เมษายน 2557 - 14:39:37 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 01:52:25 น.
ผู้ชม : 470
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ณ รร.สตาร์ระยอง(22-24เม.ย.) 
เพิ่มเมื่อ : 24 เมษายน 2557 - 06:01:27 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 01:51:43 น.
ผู้ชม : 445
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ณ รร.สตาร์ระยอง(25เม.ย.) 
เพิ่มเมื่อ : 25 เมษายน 2557 - 03:45:53 น.
ปรับปรุง : 29 เมษายน 2557 - 01:45:47 น.
ผู้ชม : 98
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต1 ทำการสอบสัมภาษณ์ฯอย่างรัดกุมและเป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด  
เพิ่มเมื่อ : 27 เมษายน 2557 - 09:33:29 น.
ปรับปรุง : 27 เมษายน 2557 - 09:35:34 น.
ผู้ชม : 170
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : สพป.ระยอง เขต 1 สอบครูผู้ช่วยฯ ภาค ค.(สอบสัมภาษณ์) ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง  
เพิ่มเมื่อ : 27 เมษายน 2557 - 08:04:16 น.
ปรับปรุง : 27 เมษายน 2557 - 08:07:45 น.
ผู้ชม : 467
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 57 สพป.ระยอง เขต 1 วันแรก (19-04-57) 
เพิ่มเมื่อ : 21 เมษายน 2557 - 08:56:25 น.
ปรับปรุง : 21 เมษายน 2557 - 08:56:25 น.
ผู้ชม : 751
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรูปสองภาษา ณ รร.สตาร์ระยอง(วันที่2) 
เพิ่มเมื่อ : 21 เมษายน 2557 - 08:14:05 น.
ปรับปรุง : 21 เมษายน 2557 - 08:14:05 น.
ผู้ชม : 175
โดย : นาย วีรศักดิ์ มณีแสง
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
ชื่ออัลบั้ม : รวมภาพถ่ายรูปหมู่ทั้งหมด ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 ณ ร.ร.อนุบาลระยอง 
เพิ่มเมื่อ : 19 เมษายน 2557 - 16:23:57 น.
ปรับปรุง : 21 เมษายน 2557 - 03:07:25 น.
ผู้ชม : 463
โดย : นาง มณีรัตน์ เสาวะตัน
แสดงถึง : ไม่มีกำหนด
หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]