วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
824756
วันนี้วันนี้1555
เดือนนี้เดือนนี้37071
ทั้งหมดทั้งหมด824756
54.211.68.132

    วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ (ผู้อำนวยการฝึกกองที่ ๑) เป็นประธานในพิธีเปิด "การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)" ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  ๑. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชน ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก
  ๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่เข้ารับการฝึกอบรม นำทักษะ พิธีการ กระบวนการทางลูกเสือ ไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน สถานศึกษาและเยาวชน
  ๔. เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๙๒ คน โดยได้รับความร่วมมือ และการประสานงานจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น วิทยากรจาก รร.ระยองวิทยาคม, รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕, รร.เพรักษมาตาวิทยา, รร.วัดในไร่, รร.วัดบ้านดอน, รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร, รร.บ้านไร่จันดี, รร.ปลวกแดงพิทยาคม, รร.วัดตากวน, รร.วัดยายดา, รร.ชุมชนวัดบ้านแลง, รร.วัดสำนักท้อน, รร.อุดมวิทยานุกูล และอื่นๆ

 

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก