วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
826883
วันนี้วันนี้255
เดือนนี้เดือนนี้39198
ทั้งหมดทั้งหมด826883
54.198.120.209

 

                                          เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2555 คณะครูโรงเรียนวัดเนินพระได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ที่ โอเอซีส ซีเวิร์ล จังหวัดจันทบุรี การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำความรู้จากการเรียนรู้จากการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก