วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
823385
วันนี้วันนี้184
เดือนนี้เดือนนี้35700
ทั้งหมดทั้งหมด823385
54.82.216.134

    โรงเรียนวัดเนินพระ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม โรงเรียนวัดเนินพระ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมพิธีตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มพิธีการ ผอ.นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา กล่าวคำให้โอวาทและเปิดงาน  โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ระลึกถึงความเคารพ ความกตัญญู แสดงความอ่อนน้อมต่อครูผู้เป็นผู้ให้ความรู้  พร้อมทั้งนักเรียนได้ฝึกจิตสำนึกถึงพระคุณของครูผู้สอน  อีกทั้งทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนให้จัดทำกรวยใส่ดอกไม้ด้วยใบตอง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่าย เป็นการช่วยรณรงค์ในเรื่องลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่งด้วย


 

   กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดเนินพระ

   ช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน  เพื่อส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนแสียงของนักเรียน และให้เข้าใจถึงการเป็นประชาธิปไตย ด้วยการใช้สิทธิ ในการลงคะแนน เพื่อเลือกคนที่เหมาะสม เข้ามาช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน และเป็นผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งการสมัครคัดเลือกประธานในปีนี้ ได้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 9 คน  จากผลคะแนนการเลือกตั้งปรากฎว่าหมายเลข 3 นั่นคือ   ด.ญ. เพ็ญพิชชา วงค์ปัญญาได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน สมความคาดหมาย ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

 

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก