วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
828191
วันนี้วันนี้1
เดือนนี้เดือนนี้40506
ทั้งหมดทั้งหมด828191
50.16.75.46

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

รับการประเมิน สมศ. รอบ3

                     วันที่  22-24  สิงหาคม  2554  โรงเรียนวัดมาบชลูดได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 3  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  โดยมี  นายชุมพจน์  พรพงษ์กุลเป็นหัวหน้าทีมการประเมิน  นางกาญจนา     บุญชัง  และนางภาณี  เชื้อแย้ม คณะกรรมการร่วมการประเมินในครั้งนี้............

 

                     ผอ.ภูษิต  โภคพลากรณ์  และคณะครู-บุคลากรโรงเรียนวัดมาบชลูดกล่าวต้อนรับคณะผู้รับการประเมินสมศ.รอบ 3

 

                           คณะผู้ประเมินสมศ.รอบ3 สอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน

 

                          วันสุดท้ายของการประเมินสมศ.รอบ 3  นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล และทีมงานการประเมินสรุปการประเมินด้วยวาจาให้คณะครู-บุคลากรโรงเรียนวัดมาบชลูดรับทราบ.......

*******************************

 

ประกวดโครงงานอนุรักษ์พลังงานวิทยาศาสตร์

 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

                            วันที่ 26 สิงหาคม 2554   ครูบุญเรือง  ถ้ำมณี   ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน  4  คน เข้าร่วมประกวดโครงงานอนุรักษ์พลังงานวิทยาศาสตร์  (รอบตัดสิน) ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ในโครงการค่ายสร้างครู  พัฒนาเยาวชน  คนอนุรักษ์พลังงานหอการค้าไทย  ผลการแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดมาบชลูดได้รับรางวัลชมเชย  รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเงินรางวัลจำนวน  3,000 บาท ........

    *******************************   

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก