วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
831598
วันนี้วันนี้505
เดือนนี้เดือนนี้43913
ทั้งหมดทั้งหมด831598
54.166.116.36

 

วันที่ 4-5 มกราคม 2556 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่2 ต.บ้านแลง อ.เมือง จฬระยอง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความแข็งแรง อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในสังคม

 

 

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก