วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
779170
วันนี้วันนี้336
เดือนนี้เดือนนี้32424
ทั้งหมดทั้งหมด779170
54.204.249.184

             เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามรับการประเมินกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจมากับการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการจัดการเรื่องสุขลักษณะที่ดีในเรื่องรับประทานอาหาร จึงได้จัดตั้งชมรม อย.น้อย เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยแก่เพื่อนและน้องได้

 

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก