วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

;

 

นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

ผอ.สพป.ระยองเขต ๑

 

Web Service

สถิติการเยี่ยมชม
665917
วันนี้วันนี้80
เดือนนี้เดือนนี้23161
ทั้งหมดทั้งหมด665917
54.227.12.219

 

                                            เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 คณะครูโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามได้ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร    ณ โรงเรียนวัดบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และสามารถนำผลไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

       

 

                               

 

 

 

 
แหล่งดาวน์โหลด
แบบสำรวจ (Poll)

เมนูสำหรับสมาชิก