ขอบข่าย/ภารกิจ

1.  งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

2.  งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

3.  งานจัดสรรกำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

4.  งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.  งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

6.  งานบริหารพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 

หลักเกณฑ์/วิธีการ

 

 

 

 

 

 

Comments  

 
+2 #14 น้ำผึ้งป่า 2013-03-14 13:40 เมื่อไรจะได้เงิ นปรับชดเชย 15000 คะ (ว.30) เขตอื่น เขาได้เงินจนใช้ เงินหมดแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่ไปไห นหมดคะ ไม่เคยเห็นมีใคร มาตอบกระทู้ีที่ ขึ้นไว้เลยสักคน ลบเว็บบอร์ดไปเล ยดีกว่าค่ะื ไม่มีประโยชน์ Quote
 
 
+5 #13 ครูสพปรย1 2013-01-28 22:59 อยากทราบการปรับ เงินชดเชย หรือ ตกเบิก สำหรับ ผู้ที่บรรจุ ก่อน 1 มค 55 ที่ได้รับผลกระท บการปรับเงินเดื อน 15000 ของผู้บรรจุใหม่ ตาม มติ กคศ ว.30 ลงวันที่ 4 ธค 55 ให้เขต ให้ใช้บัญชีเงิน เดือนใหม่สำหรับ คนบรรจุไหม่และป รับเป็นเงินชดเช ยตกเบิกย้อนหลัง ให้กับ คนที่บรรจุก่อน 1 มค 55 ให้ได้รับเงินเด ือนไหม่จากการปร ับฐานเงินเดือนไ หม่ย้อนหลัง ตั้ง แต่ 1 มค 55 ว่าเขตได้ดำเนิน การหรือยัง และใกล้ได้เงินต กเบิกหรือยัง เนื่องจาก ผ่านมา 2 เดือนแล้ว บางเขตทำเสร็จแล ้วพร้อมตกเบิก ปลายเดือน ม ค นี้แล้ว สพป เขต 1 ระยอง ทำเดินการไปถึงไ หนแล้ว Quote
 
 
0 #12 จอร์สดาก้า 2012-09-27 17:56 ทำอะไรกันอยู่ เปิดดูเปิดอ่าน แล้วก็ตอบคำถามบ ้างสิ นิ่งกันอยู่ทำไม กลุ่มวางแผน Quote
 
 
0 #11 เพื่อเธอ 2012-09-10 15:40 ไม่ทราบว่าตอนนี ้ประกาศรายชื่อบ รรจุครูอัตรจ้าง ถึงลำดับที่เท่า ไหร่แล้วครับ (ครูปฐมวัย) Quote
 
 
0 #10 อุต 2012-09-08 15:36 มีครูอุตฯ เกษียน 3 จริงหรือเปล่าคร ับและจะคืนอัตรา ให้หรือเปล่าครั Quote
 
 
0 #9 ครูอยากย้าย 2012-08-21 07:06 Quoting ครูฝน จังหวัดอุดร:
ครูระยอง หากมีความประสงค ์์ย้ายสับเปลี่ย นมาจังหวัดอุดรธ านี ลองคุยเข้ามานะค

อยากย้ายค่ะ ทำไงดีคะ
Quote
 
 
0 #8 อยากทราบข้อมูล 2012-08-06 11:58 วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2555 จะมีข้าราชการเก ษียณอายุในส่วนข อง สพป.รย1 กี่ท่านคะ Quote
 
 
+1 #7 ครูฝน จังหวัดอุดร 2012-07-16 16:32 ครูระยอง หากมีความประสงค ์์ย้ายสับเปลี่ย นมาจังหวัดอุดรธ านี ลองคุยเข้ามานะค Quote
 
 
0 #6 ครูฝน จังหวัดอุดร 2012-07-16 16:31 ขอความกรุณาบอกต ำแหน่งว่าง โรงเรียนประถมศึ กษา/ขยายโอกาสในอำเภ อบ้านฉาง หน่อยคะ และขอขอบคุุณในค วามกรุณาครั้งนี ้คะ Quote
 
 
0 #5 ครูบัญชีปี55 2012-07-16 10:09 ปีนี้จะบรรจุเอก ภาษาอังกฤษกี่ตำ แหน่งคะ Quote
 

Add comment

Security code
Refresh