ขอบข่าย/ภารกิจ

1.  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

2.  การจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล

 

Comments  

 
0 #12 วิชัย ทองเกลียว 2014-08-15 02:33 พี่นารีนาฏ ขอเบอร์ชาตรี ด้วยครับผม

เฟสบุค วิชัย ทองเกลียว
Quote
 
 
0 #11 nida 2012-10-30 14:26 อ.ก.ค.ศ. จะรับพิจารณาโอน ย้ายจากต่างสังก ัดบ้างไหมค่ะ เอกคณิตศาสตร์ค่ ะ ทำเรื่องส่งมานา นพอสมควรเห็นเงี ยบ ๆ สอบถามฝ่ายสรรหา ก็บอกให้รอ อ.ก.ค.ศ. พิจารณา ถ้าไม่รับโอนก็จ ะได้ตัดใจสักทีค ่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
Quote
 
 
0 #10 ครูคืนถิ่น 2012-06-12 12:10 อยากทราบผลการปร ะชุมครูคินถิ่นค ่ะ เข้าใจว่าอัตราก ำลังไม่มี มีเกณฑ์การพิจาร ณา หรือกำหนดกาพิจา รณาเมื่อไหร่คะ Quote
 
 
+1 #9 โปร่งใสดี 2012-03-21 17:46 เป็นไปได้ไหมครั บที่จะแจ้งรายละ เอียดการะประชุม อกคศ แต่ละครั้ง Quote
 
 
+1 #8 สงสัยครับ 2012-03-20 10:33 เดือนนี้ อกคศ จะมีการประชุมไห มครับเพราะผมเห็ นหนังสือจาก กคศ
ว่าให้ อกคศ ประชุมทุกเดือน
Quote
 
 
+2 #7 หิน 2012-03-14 16:56 ที่กระทรวงศึกษา ธิการ (ศธ.) ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการเปิด สอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับรา ชการเป็นข้าราชก ารครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ วย ประจำปี 2555 ว่า ตามที่มีข่าวว่า สำนักงานคณะกรรม การข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะเสนอปฏิทินการ สอบบรรจุครูผู้ช ่วย โดยจะมีการเปิดร ับสมัครในช่วงปล ายเดือน มี.ค.นั้น ผลปรากฏว่า มีข้อมูลที่ชัดเ จนว่าขณะนี้มีผู ้ที่สอบได้และขึ ้นบัญชีคงค้างอย ู่ในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา (สพท.) ต่างๆอีกเป็นจำน วนนับหมื่นคน ตนจึงขอให้ สพท. เร่งรัดการบรรจุ ผู้ที่สอบขึ้นบั ญชีไว้ก่อนที่จะ มีการเปิดสอบครู ผู้ช่วยรุ่นใหม่ เพราะเข้าใจดีว่ าผู้ที่สอบขึ้นบ ั ญชีไว้เดิมต่างก ็รอคอยที่จะถูก เรียกบรรจุ ด้วยใจจดจ่อนานแ ล้ว

อ้างถึง http://www.kroobannok.com/49210
Quote
 
 
+1 #6 สาธุ 2012-03-06 19:52 พี่ครับพรุ่งนี้ วันมาฆบูชาครับ
วันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันส ำคัญทางพระพุทธศ าสนาวันหนึ่ง ได้เวียนมาบรรจบ อีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.2555 นี้ เป็นปีอธิกมาส คือ เป็นปีที่มีเดือ น 8 สองครั้งตามปฏิท ินจันทรคติของไท ย จึงทำให้วันมาฆบ ูชาซึ่งปกติตรงก ับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เลื่อนไปเป็นวัน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 แทน ทำให้วันมาฆบูชา ปีนี้ ตรงกับวันที่ 7 มี.ค. พ.ศ.2555
ถ้าพี่ไปทำบุญทำ เผื่อเอกสังคมศึ กษาด้วยนะครับ สาธุ
Quote
 
 
-1 #5 ^_^ 2012-02-21 10:01 Quoting 9 คน:
ถามเรื่องเรียกบ รรจุครูผู้ช่วยถ ามกลุ่มงานอะไรค รับ

กลุ่มงานสรรหานะ คะ
Quote
 
 
0 #4 9 คน 2012-02-20 13:42 ถามเรื่องเรียกบ รรจุครูผู้ช่วยถ ามกลุ่มงานอะไรค รับ Quote
 
 
-1 #3 ^_^ 2012-02-15 09:09 Quoting nida:
ขอความอนุเคราะห ์ สอบถามข้อข้อมูล การโอนย้าย ได้จากฝ่ายไหน เรียนคุณอะไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สอบถามได้จากกลุ ่มงานสรรหาฯ นะคะ ^_^
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh