ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

     วันที่ 20 มีนาคม  2555  เวลา  09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยมี นายเกษม  บำเพ็ญทาน เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมครุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1