ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

องค์ฺคณะบุคคล

เว็บไซค์กลุ่มงาน

8 นโยบาย ศธ

เรื่องน่ารู้ทั่วไป

การตรวจราชการและติดตามประเมินผล          

            ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 มีกำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล รอบที่ 1 และนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษา (กรณีปกติ) งวดที่ 1 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง ในส่วนของ สพป.ระยอง เขต 1 นำโดยนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นำเสนอ 3 หัวข้อ 1.ห้องเรียนบริบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไมได้ 2. การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน และ 3. การดำเนินงาน กตปน. โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผอ.วิทยาลัยพร้อมคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 


 

 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครั้งที่ 1/2557    

             ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  โดยมีนายบุญเลิศ สรรค์วงศ์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

postheadericon ประเทศสมาชิกอาเซียน

เกร็ดความรู้

สัญลักษณ์อาเซียน

สำนักเลขาธิการอาเซียน

เลขาธิการอาเซียน

สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

ชุดประจำชาติของสมาชิกอาเซียน

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

ยานพาหนะท้องถิ่นของสมาชิกอาเซียน

สายการบินของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 

สาระน่ารู้คอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลทั่วไป