นางยุวดี  ดิษยพงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน

057917
วันนี้วันนี้3
เดือนนี้เดือนนี้3
ทั้งหมดทั้งหมด57917
54.163.91.250

เอกสารทางวิชาการปี 2555

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โครงการจิตสาธารณะ

"ทำดีเพื่อแผ่นดิน เทิดไท้พระบารมี 84 พรรษามหาราช"

โรงเรียนวัดบ้านฉาง ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดท่าเรือ ดาวน์โหลด
โรงเรียนนิคมฯ8 ดาวน์โหลด
โรงเรียนทับมา ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า ดาวน์โหลด
โรงเรียนนิคมฯ3 ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ดาวน์โหลด
โรงเรียนบ้านหนองจอก ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ดาวน์โหลด
โรงเรียนท่าเรือ ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดพลา ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ดาวน์โหลด
โรงเรียนสำนักทอง ดาวน์โหลด
โรงเรียนหนองคอกหมู ดาวน์โหลด
โรงเรียนหนองพะวา ดาวน์โหลด
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณฯ ดาวน์โหลด
โรเรียนบ้านปากแพรก ดาวน์โหลด
โรงเรียนวัดหนองกรับ ดาวน์โหลด

 

กิจกรรมแนะแนว ครู...ผู้ให้ศิษย์ด้วยใจ

ชุมชนสำนึกความเป็นไทย นำไทยสู่อาเซียน

กิจกรรมลูกเสือ วินัยสร้างตน คนกาล

ทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายองค์ภูมินทร์ มหาราชา